Add your content here
Add your content here

Czym jest cesja wierzytelności?

Bezpłatne Darmowe zdjęcie z galerii z białe długie rękawy, biuro, biznes Zdjęcie z galerii

Kodeks cywilny reguluje wiele kwestii, w również te związane z cesją wierzytelności. To umowa, która jest świetnym rozwiązaniem dla wierzyciela, jeśli ten nie jest w stanie ściągnąć należności od dłużnika. Czym jest cesja wierzytelności i czy dłużnik powinien obawiać się takiej umowy? 

Cesja wierzytelności – czym jest?

Przez wiele osób cesja wierzytelności jest określana mianem sprzedaży długów. Takie określenie jednak nie jest przypadkowe, ponieważ umowa tego typu polega na tym, że wierzyciel zbywa stronie trzeciej prawo do ubiegania się o uregulowanie długu. Taki zabieg bardzo często realizują firmy, którym wyczerpały się metody i środki, pozwalające żądać zwrócenie należności i w rezultacie zbywają to prawo nowemu wierzycielowi. 

Cesja wierzytelności a przepisy prawa

W naszym kraju cesja wierzytelności jest regulowana przez Kodeks Cywilny, a ściślej przez art. 509 w sekcji „Cesja”. Zgodnie z zapisami wierzyciel ma prawo bez poinformowania dłużnika o zbyciu prawa własności i przekazanie nowemu wierzycielowi. W praktyce nowy wierzyciel może być osobą fizyczną lub przedsiębiorstwem. 

Jednak najczęściej z takiego prawa korzystają banki, organizacje finansowe, operatorzy sieci komórkowych i usług telekomunikacyjnych, dokonując sprzedaży towarów osobie, która nabyła je z pomocą kredytu. Jeśli cesja wierzytelności jest podpisana, to nowy wierzyciel przyjmuje wszystkie prawa związane z dysponowaniem rzeczy, jak również roszczenia w postaci zaległych odsetek. 

Po podpisaniu umowy przez dwie strony, cesja wierzytelności umożliwia nowemu wierzycielowi starać się o odzyskanie należności wynikające z długu i odsetek. Tak, jak poprzedni wierzyciel może również naliczać odsetki. 

Ja cesja wierzytelności wpływa na sytuację dłużnika?

Jeśli dwie strony sfinalizowały umowę, jaką jest cesja wierzytelności, to dłużnik powinien się kontaktować już z nowym wierzycielem. Według prawa wierzyciel nie ma obowiązki informowania dłużnika, że jego należności zostały scedowane. Nie oznacza to jednak, że problem nie zostaje rozwiązany. Nowy wierzyciel może zastosować skuteczniejsze metody, pozwalające otrzymać należności, które wcześniej były trudne do egzekwowania.